Voorwaarden

Voorwaarden

Duur Trainingen

De trainingen duren standaard 60 minuten.

 

Afmeldingen

Groepstraining: Iedere speler dient zich voor 08:30 uur, op de dag van de

training per e-mail af te melden. De training kan niet worden ingehaald.

 

Individuele training: De speler dient zich voor 08:30 uur, op de dag van de training per e-mail af te melden. De training kan op een later moment worden ingehaald, deze training wordt in overleg ingepland.

 

 

Afgelastingen 

Wegens weersomstandigheden: Indien de training wegens weersomstandigheden geen

doorgang kan vinden zal dit zo spoedig mogelijk per e-mail met de spelers gecommuniceerd worden. De training kan op een later moment ingehaald worden, deze training wordt in overleg ingepland.

 

Wegens afwezigheid trainer: Indien de training wegens afmelding van de trainer geen doorgang kan vinden wordt dit zo spoedig mogelijk per e-mail gecommuniceerd worden. De training zal op een later

moment ingehaald worden, deze training wordt in overleg ingepland.

 

Inschrijvingen

Uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingeleverde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de speler een betalingsverplichting aan. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van het recht op deelname van de training(en) blijft de betalingsverplichting bestaan.

 

 

Betalingen

Trainingspakket: De betalingen van het trainingspakket dienen voorafgaand van de eerste training betaald te zijn. De speler ontvangt hiervoor een factuur.

 

Stempelkaart: De betaling van aankoop van de stempelkaart dient bij aankoop voldaan te worden.

 

(Tussentijdse) beëindiging: Bij tussentijdse beëindiging door de speler, dan wel zijn/haar, wettelijk vertegenwoordiger vindt er geen (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld plaats, waardoor de volledige betalingsverplichting blijft gelden. In het geval van blessures, ziekte, verhuizing e.d. volgt er ook geen

(gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld plaats.

 

 

Verantwoordelijkheid

Marc Höcher voetbaltrainingen & clinics is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en de eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van (mede)spelers.